Mecasys: Magna Slovteca
Magna Slovteca: Vibračné prípravky

Insights

Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1994. Je svetovým dodávateľom v automobilovom priemysle s viac ako 139 000 zamestnancami v 29 krajinách po celom svete. Vo svojom výrobnom portfóliu má širokú škálu vnútorných a vonkajších spätných zrkadiel.

Magna Slovteca’s needs

Spoločnosť Magna Slovteca nás oslovila s potrebou návrhu a výroby vibračných prípravkov pre svoj vlastný interný vývoj a testovanie stability konštrukcie spätných zrkadiel.

Our solution

● Po oboznámení sa s požiadavkami a špecifikáciou procesu sme predložili návrh vibračných prípravkov.

● Návrh sme spolu s technikmi od zákazníka detailne preštudovali a predstavili.

● Po doladení návrhu sme realizovali výrobu vibračných prípravkov.

● Kompletné prípravky sme zmontovali, overili a dodali klientovi.

Our expertise

3D softvér použitý na návrh: SolidWorks2018

Výrobné technológie: CNC obrábanie, 3D tlač (prototypovanie)

Meracie a overovacie technológie: CMM meracie zariadenia

Pri tomto projekte sme si boli istí výsledkom, nakoľko sme pre daného zákazníka už realizovali niekoľko vibračných prípravkov. Napriek tomu sme na projekt vyčlenili potrebné množstvo času a nepodcenili sme prípravu ani následné konzultácie. Zákazník má vždy požiadavku, aby minimálna vlastná frekvencia bola 1200 hz.

Vyberám si Vás ako riešiteľa tohto projektu na základe našich predchádzajúcich skúsenosti. Viete, čo potrebujeme a dodáte nám to v krátkom čase. - Ing. Ľubomír Žákovič, Advanced Quality Leader, Magna

Final results

Výsledkom našej práce je prípravok, ktorý presne odráža zákazníkove požiadavky. Nakoľko zákazník posiela prípravok na externý výpočet, čo nie je lacná záležitosť, je dôležité, aby sme poskytli výsledok na prvý pokus.
Rozumieme prípravkom a pre našich zákazníkov urobíme vždy maximum, aby náš prípravok bol presne tým, čo od neho zákazník očakáva.

Návrhom prípravku sme strávili 9 h. Výroba trvala asi 20 h. Prípravok sa skladá z 10 ks komponentov vrátane spojovacieho materiálu. Z toho sú dva kusy jedinečných tvarových dielov, navrhnutých iba pre tento prípravok.

Vďaka tomuto prípravku môže zákazník robiť testy pevnosti a životnosti vlastnej konštrukcie zrkadla a vylepšovať ich podľa výsledkov testov. Prípravok zákazníkovi zaručil stabilitu, aby sa mohol v plnej miere spoľahnúť na namerané výsledky.

Ďalšie naše úspešné projekty