Mecasys - Rama Bohemia
Case study: RAMA BOHEMIA

Insights

RAMA BOHEMIA má viac ako 30 rokov skúseností v oblasti výroby výliskov a montážnych sústav. Neustála snaha o napredovanie a implementovanie inovácií ich priviedla k nám do Mecasys.

RAMA BOHEMIA's needs

Firma RAMA BOHEMIA nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať jednoúčelové zariadenie, ktorého úlohou bude lepenie obojstranne lepiacej pásky na PVC diel. Vďaka tomuto zariadeniu by mohli docieliť opakovateľnú presnosť a vyššiu kvalitu nalepenia pásky. Pre minimalizovanie potreby zásahu operátora do pracovného procesu potrebovali zakomponovať do zariadenia priemyselného robota.

Our solution

● V prvom rade sme sa oboznámili s požiadavkami zákazníka, technologickými postupmi a typmi komponentov potrebných pre pracovný proces.

● Následne sme vyvinuli protyp zariadenia pre plne automatizované lepenie obojstranne lepiacej pásky na PVC diel s minimálnym zásahom operátora do pracovného procesu. Spomedzi rôznych možností sme zvolili najvhodnejší koncept pre danú aplikáciu.

● Celé robotické pracovisko sme následne vyrobili, zmontovali a naprogramovali mu riadiaci systém. Podľa potreby sme doladili pracovný proces a vykonali testovanie funkčnosti.

● Hotové, plne funkčné zariadenie sme odovzdali klientovi RAMA BOHEMIA a zaškolili pracovníkov obsluhy nového zariadenia.

Our expertise

Priemyselný robot: RoboCraft X9

Automatizovaný lepiaci systém: TapeBond Pro

Riadiaci systém: AutoMate Control

"Naše riešenie pre RAMA BOHEMIA kombinuje najnovšie technologické trendy v oblasti automatizácie s ohľadom na ich špecifické potreby v oblasti výroby výliskov. Sme hrdí na úspešné zavádzanie inovácií, ktoré prispievajú k efektivite a presnosti ich pracovných procesov." - Jaroslav Miklušák, CEO Mecasys

Final results

● Plne automatizovaný proces lepenia obojstranne lepiacej pásky prispel k zvýšeniu presnosti a konzistentnosti výsledného produktu.

● Integrovaný priemyselný robot minimalizoval nutnosť manuálneho zásahu operátora, čo viedlo k efektivite a optimalizácii pracovného procesu.

● Zlepšená kvalita lepenia a opakovateľnosť procesu priniesla výrazné úspory nákladov a času.

 

Spolupráca s RAMA BOHEMIA bola pre nás v Mecasys ďalšou príležitosťou poskytnúť špičkové technologické riešenie. Naše zariadenie s priemyselným robotom prinieslo výrazné zlepšenia v presnosti, efektívnosti a spoľahlivosti pracovných procesov. Sme si istí, že naše riešenia prinesú RAMA BOHEMIA nové kompetencie v oblasti výroby výliskov a súčasný projekt predstavuje ďalší krok vpred k našej spoločnej vízii inovácií a excelentnosti v priemyselnom prostredí.

 

Vyjadrenie klienta: "Spolupráca s tímom Mecasys predstavuje pre RAMA BOHEMIA revolučný krok smerom k plne automatizovaným procesom v našej výrobnej linke. Ich zariadenie s priemyselným robotom pre lepenie pásky nám nielen výrazne zvýšilo presnosť a kvalitu výroby, ale aj výrazne zefektívnilo náš pracovný proces. Mecasys je pre nás spoľahlivým partnerom v inovácii a technologickom pokroku." - Juraj Novák, Generálny riaditeľ RAMA BOHEMIA

Ďalšie naše úspešné projekty