Mecasys: Jasplastik
Jasplastik: Ultrazvukové zváranie

Insights

Jasplastik je najväčším výrobcom plastových komponentov na Slovensku. Firma má dlhoročné skúsenosti v oblasti vstrekovania plastov, výroby EPS, montáže a ostatných vedľajších a podporných činností.

Jasplastik’s needs

Spoločnosť Jasplastik nás oslovila s požiadavkou vytvoriť jednoúčelové zariadenie na spájanie dvoch PVC dielov pomocou ultrazvuku.

Our solution

● Dodať zákazníkovi kompaktné riešenie.

● Minimalizovať vstup operátora do výrobného procesu použitím vhodného stupňa automatizácie.

● Do stanice vložiť profesionálnu zváraciu jednotku určenú pre priemysel.

● Kvalitu výrobného procesu kontrolovať kamerovým snímačom.

Our expertise

Softvér: 3D návrh SOLIDWORKS; PLC riadiaci systém TIA Portal V17; Elektro konštrukcia EPLAN Electric P8 2023; Pneu konštrukcia PneuDraw; Kamerový snímač IV3 Series software; Ultrazvuková zváračka DCX S Power Supply Web Page Interface

Technológie: CNC obrábacie centrum

Elektronické prvky: snímače, optické závory, CPU a dátové moduly, ovládacie dotykové panely

Pneumatické prvky: ovládacie ventily, pneumatické piesty, regulátory tlaku

Final results

Zákazníkovi sme dodali kompaktné zariadenie, ktoré je jednoduché na obsluhu a obsahuje všetky potrebné bezpečnostné prvky.

Vytvorenie nerozoberateľného spojenia dvoch PVC dielov je realizované prostredníctvom ultrazvuku. Riadiaci systém je navrhnutý tak, aby počas celého pracovného cyklu dohliadal na vykonávané operácie a okamžite reagoval na prípadné chybové stavy.

Vizuálnou časťou riadiaceho systému je dotykový displej, ktorý užívateľa informuje o aktuálnom stave zariadenia a tiež o stave pracovného procesu.

S firmou Jasplastik spolupracujeme už dlhšie obdobie. Počas neho sa podarilo zrealizovať niekoľko veľmi zaujímavých projektov, ktoré boli veľkým prínosom pre obe strany, či už vo zvýšení efektívnosti a kvality výrobného procesu, alebo v získaní cenných skúseností v oblasti automatizácie a ultrazvukového zvárania PVC dielov.

Ďalšie naše úspešné projekty