Mecasys: Jasplastik
Casestudie: Jasplastik

Insights

Jasplastik er den største produsenten av plastkomponenter i Slovakia. Selskapet har mange års erfaring med sprøytestøping av plast, EPS-produksjon, montering og andre støtteaktiviteter.

Jasplastik’s needs

Jasplastik henvendte seg til oss med et krav om å lage en enhet for sammenføyning av to PVC-deler ved hjelp av ultralyd.

Our solution

● Levere en kompakt løsning til kunden.

● Minimere operatørens innsats i produksjonsprosessen ved å bruke en passende grad av automatisering.

● Sett inn et profesjonelt sveiseapparat beregnet for industrien i stasjonen.

● Kontroller kvaliteten på produksjonsprosessen ved hjelp av kamerasensoren.

Our expertise

Programvare: 3D-design SOLIDWORKS; TIA Portal V17 PLC-kontrollsystem; EPLAN Electric P8 2023 elektrisk design; PneuDraw pneumatisk design; IV3 Series programvare kamerasensor; DCX S Power Supply Web Page Interface ultralydsveiser

Teknologi: CNC-maskineringssenter

Elektroniske elementer: sensorer, optiske barrierer, CPU- og datamoduler, berøringspaneler for kontroll.

Pneumatiske komponenter: reguleringsventiler, pneumatiske stempler og trykkregulatorer

Final results

Vi leverte kunden en kompakt enhet som er enkel å betjene og har alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner.

Det skapes en ubrytelig forbindelse mellom to PVC-deler ved hjelp av ultralyd. Kontrollsystemet er utviklet for å overvåke driften gjennom hele arbeidssyklusen og reagere umiddelbart på eventuelle feil.

Den visuelle delen av kontrollsystemet er en berøringsskjerm som informerer brukeren om enhetens nåværende status og om status for arbeidsprosessen.

Vi har samarbeidet med Jasplastik i lang tid. I løpet av denne perioden ble det gjennomført flere svært interessante prosjekter som var til stor nytte for begge parter, både når det gjaldt å øke effektiviteten og kvaliteten i produksjonsprosessen og å høste verdifull erfaring innen automatisering og ultralydsveising av PVC-deler.

Våre andre vellykkede prosjekter