Mecasys: UPT
Case study: UTP

Insights

UPT je firma zaoberajúca sa výrobou plastových nádrží a boxov akýchkoľvek veľkostí a tvarov pre použitie prevažne v priemysle.

UPT’s needs

Spoločnosť UPT nás oslovila s požiadavkou vytvoriť elektrický rozvádzač pre projekt pasivačnej linky. Úlohou rozvádzača bude napájanie výhrevných telies a ich regulácia vzhľadom na teplotu a výšku hladiny kvapaliny.

Our solution

● Oboznámenie sa s problematikou funkcie pasivačnej linky a špecifikáciou projektu.

● Výroba elektrického rozvádzača podľa zadania.

● Inštalácia a testovanie na mieste montáže linky.

● Odovzdanie návodu na obsluhu a údržbu, atestu a východiskovej revízie.

Our expertise

Softvér: elektro konštrukcia EPLAN Electric P8 2023

Elektronické prvky: snímače, regulátory, ochranné a istiace prvky, spínacie výkonové prvky

Výroba rozvádzača podľa vytvorenej projektovej dokumentácie.

Final results

Zákazníkovi sme dodali elektrický rozvádzač podľa zadanej špecifikácie a nainštalovali ho na pasivačnú linku.

Odovzdanie projektu prebehlo bez komplikácii, zariadenie plní svoju úlohu.

S firmou UPT bola príjemná spolupráca na vysokej úrovni, ktorá bola pre nás ďalšou zaujímavou skúsenosťou v oblasti inej ako automotive.

Ďalšie naše úspešné projekty