Mecasys: Inalfa Roof Systems
Case study: Inalfa Roof Systems

Insights

Inalfa Roof Systems je globálnym hráčom a lídrom v oblasti navrhovania a výroby automobilových strešných okien. Vlastnia viac ako 600 patentov a sú oddaní výskumu a vývoju, rovnako ako my v Mecasys.

Inalfa Roof Systems's needs

Firma Inalfa Roof Systems Slovakia nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať jednoúčelové zariadenie, ktorého úlohou bude pomocou skenovacieho systému kontrolovať použitie správnych chemických prípravkov určených pre konkrétne diely a s nimi spojené pracovné postupy. Kvôli zamedzeniu zámeny nádob s chemickými látkami potrebovali uzamykací mechanizmus.

Our solution

● V prvom rade sme sa oboznámili s požiadavkami zákazníka, typmi chemických látok a pracovnými postupmi.

● Následne sme vytvorili 3D návrh zariadenia pre zamedzenie použitia nesprávnej chemickej látky na daný pracovný diel. Tento koncept sme predstavili klientovi a po jeho schválení sme vyrobili potrebné diely.

● Celé zariadenie sme následne zmontovali, doplnili o akčné a bezpečnostné prvky a naprogramovali riadiaci systém. Hotové, plne funkčné zariadenie sme implementovali do výrobnej linky u Inalfa Roof Systems Slovakia.

● Podľa potreby sme doladili pracovný proces a vykonali testovanie funkčnosti. Pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky sme tiež zaškolili obsluhu nového zariadenia.

Our expertise

Skenovací systém: ChemScan Pro

Uzamykací mechanizmus: SecureLock Tech

Riadiaci systém: AutoGuard Master

"Naše riešenie pre Inalfa Roof Systems Slovakia zahŕňa pokročilý skenovací systém a bezpečný uzamykací mechanizmus, čo prispieva k presnosti a spoľahlivosti v procese používania chemických látok v automobilovom výrobnom prostredí." - Jaroslav Miklušák, CEO Mecasys

Final results

● Implementácia skenovacieho systému umožnila presné sledovanie použitia chemických prípravkov pre každý diel, čím sa zabezpečila konzistentná kvalita výsledných produktov.

● Uzamykací mechanizmus zamedzil možnosti zámeny nádob s chemickými látkami, čo viedlo k výraznému zlepšeniu bezpečnosti pracovného prostredia.

● Celkové zvýšenie efektívnosti a spoľahlivosti výrobného procesu Inalfa Roof Systems Slovakia.

 

Spolupráca s Inalfa Roof Systems Slovakia nám umožnila vytvoriť komplexné riešenie pre monitorovanie a kontrolu použitia chemických látok vo výrobe strešných okien. Naše technologické inovácie prispeli k zvýšeniu bezpečnosti, presnosti a efektivity výrobných procesov, čím sme poskytli zákazníkovi prostriedky na dosahovanie vyššej kvality svojich produktov. Inalfa Roof Systems Slovakia ostáva lídrom v odvetví a spoločnosť Mecasys je hrdá na svoj prínos k ich technologickým úspechom.

 

Vyjadrenie klienta: "Spolupráca s tímom Mecasys predstavuje kľúčový moment v našom snažení o dosiahnutie vyššej bezpečnosti a presnosti v našich výrobných procesoch. Ich inovatívne riešenia nám umožnili účinne sledovať a kontrolovať použitie chemických látok, čo má pozitívny vplyv na kvalitu našich strešných okien." - Martin Horváth, Technický Riaditeľ Inalfa Roof Systems Slovakia

Ďalšie naše úspešné projekty