Za roky fungovania našimi rukami prešlo množstvo projektov. Väčšie i menšie, zo Slovenska i zahraničia. Spoločne sme dali hlavy dohromady, identifikovali problém a našli naň riešenie. Pozrite si pár z nich.

Mecasys: AAH Plastics
AAH Plastics

Montáž kovových bushingov

Firma AAH Plastics nás oslovila s potrebou vyvinúť, skonštruovať a implementovať montážne zariadenie priamo do vstrekovacieho lisu, ktorého úlohou bude automatizovaná montáž kovových bushingov do plastového dielu.

Mecasys: Air International Thermal
Air International Thermal

Regulované nahrievanie

Spoločnosť Air International Thermal nás oslovila s požiadavkou na vývoj, návrh a realizáciu zariadenia na predohrev vrtule dúchadla klimatizačného systému motorového vozidla v mieste, kde sa lisuje os elektrického motora.

Mecasys: SAS Automotive
SAS Automotive

Strihanie plastových častí

Firma SAS Automotive nás oslovila s potrebou vyvinúť, skonštruovať a implementovať strihacie zariadenie do existujúcej linky, ktorého úlohou bude automatizované vystrihávanie plastových úchytov v palubnej doske pre projekt VW, AUDI a Porsche.

Mecasys: Magna Slovteca
Magna Slovteca

Vibračné prípravky

Spoločnosť Magna Slovteca nás oslovila s potrebou návrhu a výroby vibračných prípravkov pre svoj vlastný interný vývoj a testovanie stability konštrukcie spätných zrkadiel.

Mecasys: Novares
Novares

Meracie prípravky

Firma Novares nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať kompletnú sadu kontrolných prípravkov pre zabezpečenie procesu výroby na základe požiadaviek a špecifikácie zákazníka.

Mecasys: Jasplastik
Jasplastik

Ultrazvukové zváranie

Spoločnosť Jasplastik nás oslovila s požiadavkou vytvoriť jednoúčelové zariadenie na spájanie dvoch PVC dielov pomocou ultrazvuku.
 

Mecasys: Eurostyle Systems Tech
Eurostyle Systems - Slovakia

Cubing

Spoločnosť Eurostyle Systems - Slovakia nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať merací prípravok, ktorý by zefektívnil a automatizoval výrobu.
 
 
 

Mecasys: Inalfa Roof Systems
Inalfa Roof Systems

Riadená správa a výdaj chem. látok

Firma Inalfa Roof Systems Slovakia nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať jednoúčelové zariadenie, ktorého úlohou bude pomocou skenovacieho systému kontrolovať použitie správnych chemických prípravkov určených pre konkrétne diely a s nimi spojené pracovné postupy.

Mecasys: ITW Automotive
ITW Automotive

Robotické meranie síl

ITW Automotive nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať zariadenie, ktorého úlohou bude meranie a vyhodnocovanie pohybových síl zmontovaných komponentov. Vďaka tejto automatizácii sa urýchli výrobný proces a zabezpečí opakovateľnosť procesu.
 

Mecasys: Nanogate
Nanogate

Meracie prípravky

Firma Nanogate nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať merací prípravok, ktorý by jej pomohol efektívnejšie vyrábať potrebné komponenty.
 
 
 

Mecasys - Rama Bohemia
RAMA BOHEMIA

Robotické lepenie

Firma RAMA BOHEMIA nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať jednoúčelové zariadenie, ktorého úlohou bude lepenie obojstranne lepiacej pásky na PVC diel. Vďaka tomuto zariadeniu by mohli docieliť opakovateľnú presnosť a vyššiu kvalitu nalepenia pásky

Mecasys: Eurostyle Systems Tech
Eurostyle Systems Tech Center France

Kontrolné prípravky a Cubing

Spoločnosť Eurostyle Systems nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať kontrolný prípravok pre zabezpečenie procesu výroby na základe požiadaviek a špecifikácie zákazníka.
 
 

Mecasys: Thermoplastik
Thermoplastik

Skúšobné prípravky

Spoločnosť Thermoplastik nás oslovila s potrebou návrhu a výroby trhacích prípravkov pre svoj vlastný interný vývoj a testovanie plastových výliskov.
 
 

Mecasys: UPT
UPT

Elektro montáž a dizajn

Spoločnosť UPT nás oslovila s požiadavkou vytvoriť elektrický rozvádzač pre projekt pasivačnej linky. Úlohou rozvádzača bude napájanie výhrevných telies a ich regulácia vzhľadom na teplotu a výšku hladiny kvapaliny.

Mecasys - case studies -výskum a vývoj
Mecasys

Výskum a vývoj

Neustále hľadáme nové možnosti a vyvíjame trhové novinky. Vývoj nových prostriedkov na zefektívnenie našej práce nás baví. Aby sme mohli ponúkať naďalej expertné služby našim zákazníkom, musíme neustále pracovať na našom internom vývoji.