Your needs

- integrácia CAD/CAM a výroby

- spracovanie konštrukčných návrhov a optimalizácie mechanických častí

- elektrické zapojenia a návrhy rozvodných skríň strojov a zariadení

- príprava PLC programov

Our expertise

- 18 000 hodín CAD skúseností z reálnych projektov

- 180 realizovaných projektov návrhu a montáže rozvodných elektrických skríň (EPLAN)

- 8000 hodín PLC programovania reálnych aplikácií (SIEMENS, ABB)

- riešenie bezpečnosti strojov v 37 priemyselných projektoch (FMEA, …)

- 240 000 hodín skúseností s komplexnou výrobou tvarových a vysokopresných dielov

Programovanie výskum a vývoj

Preskúmajte všetky naše služby