Your needs

- integrácia CAD/CAM a výroby

- spracovanie konštrukčných návrhov a optimalizácie mechanických častí

- elektrické zapojenia a návrhy rozvodných skríň strojov a zariadení

- príprava PLC programov

Our expertise

- 18 000 hodín CAD skúseností z reálnych projektov

- 180 realizovaných projektov návrhu a montáže rozvodných elektrických skríň (EPLAN)

- 8000 hodín PLC programovania reálnych aplikácií (SIEMENS, ABB)

- riešenie bezpečnosti strojov v 37 priemyselných projektoch (FMEA, …)

- 240 000 hodín skúseností s komplexnou výrobou tvarových a vysokopresných dielov

Programovanie výskum a vývoj

Technologies

- Rapid Prototyping (Do rozmeru 250x250x250 mm)

- CAD dizajn (SolidWorks)

- Elektrický dizajn (EPLAN Electric P8)

- PLC programovanie (Siemens, Schneider, TIA portal V13-V17)

Our needs

Neustále hľadáme nové možnosti a vyvíjame trhové novinky.

Plazmové rezanie

Mecasys’ needs

● vývoj, návrh CNC technológie rezania kovu

● výroba malých kovových komponentov hrúbky do 5mm

● malé prenosné zariadenie do hmotnosti 5kg

● maximálne rozmery pracovného dielu 400x400 [mm]

Our solution

● analýza zadanej požiadavky a návrh riešenia

● zvolené riešenie – plazmové rezanie kovu

● návrh konštrukcie

● výroba mechanických komponentov

● montáž mechanickej časti zariadenia podľa technickej dokumentácie

● montáž elektrickej časti zariadenia

● návrh riadiaceho softvéru

● oživenie, kalibrácia a testovanie plazmovej rezačky

Mecasys vývoj - Plazmová rezačka

Our expertise

Softvér: 3D návrh  SOLIDWORKS; Elektro konštrukcia EPLAN Electric P8 2023; PLC riadiaci systém

Technológie: CNC obrábacie centrá 5AX Hermle, CTX800, Exeron 313, NLX2500/700,...

Elektronické prvky: Snímače, PLC CPU a dátové moduly, zdroj plazmy.

Final results

Vytvorená CNC plazmová rezačka zvýšila sebestačnosť firmy v ďalšej oblasti obrábania kovov.

Zníženie finančných nákladov vynaložených na kooperáciu.

3D tlač

Mecasys’ needs

● vývoj, návrh technológie prototypovania

● rýchla výroba nadrozmerných dielov

Our solution

● analýza zadanej požiadavky a návrh riešenia

● zvolené riešenie – technológia 3D tlače

● selekcia a výber 3D tlačiarne s dôrazom na rýchlosť pohybu tlačovej hlavy a možnosti použitia rôznych materiálov

● konštrukcia pohybu DELTA

● stanovenie rozmerov tlačovej plochy

● 3D návrh tlačiarne

● výroba mechanických komponentov

● montáž mechanickej časti zariadenia podľa technickej dokumentácie

● montáž elektrickej časti zariadenia

● návrh riadiaceho softvéru

● oživenie, kalibrácia a testovanie tlačiarne

Our expertise

Softvér: 3D návrh  SOLIDWORKS; Elektro konštrukcia EPLAN Electric P8 2023; PLC riadiaci systém TIA Portal V17.

Technológie: CNC obrábacie centrá 5AX Hermle, CTX800, Exeron 313, NLX2500/700,...

Elektronické prvky: Snímače, PLC CPU a dátové moduly, výhrevné telesá.

Mecasys - 3d tlač prototypov

Final results

Vytvorená 3D tlačiareň slúži ako veľmi efektívny prostriedok pri výskume a vývoji prototypových dielov.

Odbremenenie sekcie trieskového obrábania od výroby zložitých prototypov.

Rýchla modifikácia a opätovná výroba vyvíjaného komponentu.

Zníženie času na výskum a vývoj produktu.

Zníženie materiálnych a personálnych nákladov.

Máte problém? My máme riešenie.

    Preskúmajte všetky naše služby