Your needs

- urgentné opravy foriem, nástrojov alebo komponentov

- výroba novej formy, nástroja alebo ich častí

- zefektívnenie výroby

- výroba vložiek

- výroba tvárnikov

Our expertise

- promptná oprava nástrojov a foriem

- kompletný servis nástroja (CAD modifikácia, dokumentácia, výroba a dodávka)

- identifikácia poškodených častí a návrh riešení pre odstránenie poruchy

- realizácie do 48 hodín

Výroba a opravy nástrojov 2

Máte problém? My máme riešenie.

    Preskúmajte všetky naše služby