Mecasys: Air International Thermal
Case study: Ait International Thermal

Insights

Spoločnosť Air International Thermal sa venuje výrobe vzduchotechniky a klimatizačných systémov do automobilov.

Air International Thermal’s needs

● Vývoj, návrh a realizácia zariadenia na predohrev vrtule dúchadla klimatizačného systému motorového vozidla v mieste, kde sa lisuje os elektrického motora.
● Požadovaná teplota dielu regulovaná riadiacim systémom v reálnom čase.

Our solution

● Analýza zadanej požiadavky a návrh riešenia.

● Vytvorenie 3D návrhu zariadenia podľa návrhu.

● Vývoj osobitného druhu regulátora teploty.

● Návrh riadiaceho softvéru.

● Montáž zariadenia s dôrazom na bezpečnosť obsluhy.

● Inštalácia a testovanie zariadenia na mieste jeho budúcej prevádzky.

● Odovzdanie návodu na obsluhu a údržbu, atestu a východiskovej revízie.

● Zaškolenie pracovníkov prevádzky a údržby pre správne používanie zariadenia.

Our expertise

Softvér: 3D návrh SOLIDWORKS; PLC riadiaci systém TIA Portal V17; Elektro konštrukcia EPLAN Electric P8 2023

Technológie: CNC obrábacie centrá 5AX Hermle, CTX800, Exeron 313, NLX2500/700,...

Elektronické prvky: snímače, PLC CPU a dátové moduly, ovládacie dotykové panely, PWM regulátory, výhrevné telesá

Final results

Vytvorené jednoúčelové zariadenie svojou funkciou zvýšilo kvalitu lisovaného spoja vrtule dúchadla s osou elektrického motora.

Zvýšenie kvality procesu o 100 %.

Zvýšenie počtu vyrobených dielov skrátením cyklového času z 90 s na 30 s.

Eliminovanie skrytých defektov, ktoré vznikali počas lisovania za studena.

Ročný ekonomický efekt: 142 000 eur.

Ďalšie naše úspešné projekty