Mecasys: AAH Plastics
Case study: AAH Plastics

Insights

AAH Plastics je popredný slovenský dodávateľ plastových komponentov pre automobilový priemysel.

AAH Plastic’s needs

Firma AAH Plastics nás oslovila s potrebou vyvinúť, skonštruovať a implementovať montážne zariadenie priamo do vstrekovacieho lisu, ktorého úlohou bude automatizovaná montáž kovových bushingov do plastového dielu.

Our solution

● V prvom rade sme si museli naštudovať problematiku ovládania/riadenia vstrekovacieho lisu a jeho možnosti prepojenia s implementovaným zariadením a robotickým ramenom.

● Následne sme vytvorili 3D návrh zariadenia pre automatizovanú montáž kovových bushingov a jeho umiestnenie v priestore vstrekovacieho lisu. Tento koncept sme predstavili klientovi a po jeho schválení a pripomienkovaní sme vyrobili a objednali potrebné diely zariadenia.

● Celé zariadenie sme následne zmontovali, naprogramovali a otestovali jeho funkčnosť. Následne po internom odladení prebehla implementácia zariadenia do vstrekovacieho lisu u zákazníka.

Podľa potreby sme doladili pracovný proces a hotové, plne funkčné zariadenie sme odovzdali klientovi AAH Plastics. Pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky sme zaškolili obsluhu a údržbu nového zariadenia.

Our expertise

Robot: 6AX robot ABB

Softvér na 3D návrh: AutomaDesign3D

Riadiaci systém: Siemens control

Čo hovoríme na výsledok? Implementácia nášho montážneho zariadenia priamo do vstrekovacieho lisu zvýšila efektívnosť výroby a minimalizovala vznik nepodarkov, čim sme otvorili nové možnosti v oblasti implementovania rôznych typov zariadení do jedného celku.

- Jaroslav Miklušák, CEO Mecasys

Final results

● Zavedenie automatizovaného systému montáže prispelo k zamedzeniu vzniku nepodarkov.

Zmenšenie priestorových nárokov na pracovný priestor, vyššia bezpečnosť pracoviska.

● Celkové zrýchlenie výrobného procesu a optimalizácia pracovných postupov s použitím nového zariadenia.

Spolupráca s AAH Plastics bola pre nás v Mecasys zaujímavým projektom plným technologických a programátorských výziev a inovácií. S našimi špecializovanými riešeniami sme úspešne vyriešili potreby klienta v oblasti automatizovanej montáže komponentov. Sme presvedčení, že naše riešenia prinesú dlhodobé výhody v oblasti presnosti, efektivity a bezpečnosti v rámci výroby. Spolupráca s AAH Plastics je pre nás príkladom našej schopnosti prispievať k inovácii a efektívnosti v automobilovom priemysle.

Čo na výsledok hovorí klient? Spolupráca so spoločnosťou Mecasys predstavuje zásadný krok vpred pre našu výrobu. Ich riešenie automatizovanej montáže komponentov priamo vo vstrekovacom lise nám umožňujú dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti ergonómie, bezpečnosti a efektivity.

– Peter Vojtko, vedúci inžinieringu a production manager

Ďalšie naše úspešné projekty