Mecasys: AAH Plastics
Tapaustutkimus: AAH Plastics

Insights

AAH Plastics on Slovakian johtava autoteollisuuden muoviosien toimittaja.

AAH Plastic’s needs

AAH Plastics lähestyi meitä tarpeesta kehittää, suunnitella ja toteuttaa kokoonpanolaite suoraan ruiskuvalupuristimeen, jotta metalliholkkien kokoonpano muoviosaan voitaisiin automatisoida.

Our solution

● Ensinnäkin meidän oli tutkittava ruiskuvalupuristimen ohjausta/valvontaa ja sen liitäntämahdollisuuksia toteutettuun laitteeseen ja robottikäsivarteen.

● Tämän jälkeen loimme 3D-suunnittelun metalliholkkien automatisoidun kokoonpanon laitteistosta ja sen sijainnista ruiskuvalupuristimen alueella. Esittelimme konseptin asiakkaalle, ja hyväksynnän ja kommenttien jälkeen valmistimme ja tilasimme tarvittavat laiteosat.

● Kokosimme sitten koko laitteen, ohjelmoimme sen ja testasimme sen toimivuuden. Sisäisen virittämisen jälkeen laitteet otettiin käyttöön asiakkaan ruiskuvalukoneessa.

Hienosäädimme työnkulun tarpeen mukaan ja luovutimme valmiin, täysin toimivan koneen asiakkaallemme AAH Plasticsille. Turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi olemme kouluttaneet uusien laitteiden käyttäjiä ja huoltomiehiä.

Asiantuntemuksemme

Robotti: 6AX robotti ABB

3D-suunnitteluohjelmisto: AutomaDesign3D

Ohjausjärjestelmä: Siemens-ohjaus

Mitä sanomme tulokselle? Kokoonpanolaitteidemme liittäminen suoraan ruiskuvalukoneeseen on lisännyt tuotannon tehokkuutta ja minimoinut hylkyjen esiintymisen, ja se on avannut uusia mahdollisuuksia erityyppisten laitteiden liittämisessä yhteen yksikköön.

- Jaroslav Miklušák, toimitusjohtaja Mecasys

Lopulliset tulokset

● Automaattisen kokoonpanojärjestelmän käyttöönotto on auttanut välttämään hylkäyksiä.

Vähentää työtilan tilavaatimuksia ja parantaa työturvallisuutta.

Tuotantoprosessin yleinen nopeuttaminen ja työnkulkujen optimointi uusien laitteiden avulla.

Yhteistyö AAH Plasticsin kanssa on ollut Mecasysille mielenkiintoinen hanke, joka on täynnä teknologisia ja ohjelmointiin liittyviä haasteita ja innovaatioita. Erikoisratkaisuillamme olemme onnistuneesti ratkaisseet asiakkaidemme automatisoidun komponenttien kokoonpanon tarpeet. Olemme vakuuttuneita siitä, että ratkaisumme tuovat pitkäaikaisia hyötyjä tuotannon tarkkuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta. Yhteistyö AAH Plasticsin kanssa on meille esimerkki kyvystämme edistää innovointia ja tehokkuutta autoteollisuudessa.

Mitä asiakas sanoo tuloksesta? Yhteistyö Mecasysin kanssa on merkittävä edistysaskel tuotannollemme. Heidän ratkaisunsa komponenttien automaattisesta kokoonpanosta suoraan ruiskuvalupuristimessa antaa meille mahdollisuuden saavuttaa erinomaisia tuloksia ergonomian, turvallisuuden ja tehokkuuden osalta.

- Peter Vojtko, suunnittelupäällikkö ja tuotantopäällikkö

Muut menestyksekkäät hankkeemme