Mecasys: Novares
Case study: Novares

Insights

Spoločnosť Novares je popredný svetový dodávateľ plastových komponentov pre automobilový priemysel. Pôsobí v 22 krajinách a prevádzkuje 38 výrobných závodov.

Novares’s needs

Firma Novares nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať kompletnú sadu kontrolných prípravkov pre zabezpečenie procesu výroby na základe požiadaviek a špecifikácie zákazníka.

Our solution

● Po oboznámení sa s požiadavkami zákazníka sme vytvorili návrhy kontrolných prípravkov pre zabezpečenie procesu výroby na základe požiadaviek a špecifikácie zákazníka.

● Podľa zhotoveného návrhu sme vyrobili potrebné diely a nakúpili potrebné štandardizované komponenty.

● Prípravky sme následne zmontovali a overili s výstupným meracím protokolom. Hotové, plne funkčné kontrolné prípravky sme dodali klientovi Novares CZ.

Our expertise

3D návrhový software: AutoCAD Design Suite

Výrobné technológie: CNC obrábanie, 3D tlač

Meracie a overovacie technológie: koordinované meracie stroje

Čo hovoríme na výsledok? Spolupráca so spoločnosťou Novares predstavovala pre nás príležitosť vyvinúť a poskytnúť riešenie, ktoré prispieva k presnosti a spoľahlivosti ich výrobných procesov. Sme hrdí, že naše technologické vybavenie môže podporiť kľúčových hráčov v automobilovom priemysle. - Jaroslav Miklušák, CEO Mecasys.

Final results

● Kontrolné prípravky zabezpečujú presnosť a spoľahlivosť procesu výroby.

● Zavedenie kontrolných prípravkov prispelo k zvýšeniu efektivity a kvality výrobného procesu.

Spolupráca so spoločnosťou Novares bola úspešná. Vytvorili sme celú sadu kontrolných prípravkov, ktoré prispievajú k presnosti a spoľahlivosti ich výrobných procesov. Sme presvedčení, že naše technologické riešenia prinesú výrazné výhody a podporia ich ďalší rast a úspech na tak náročnom trhu ako je automotive.

Čo hovorí na výsledok klient? Kontrolné prípravky od spoločnosti Mecasys nám poskytujú efektívne a spoľahlivé nástroje na zabezpečenie presnosti nášho výrobného procesu. Ich odbornosť a profesionálna orientácia sa v danej problematike nám umožňuje dosahovať vysoké štandardy v automobilovom priemysle. Spoločnosť Mecasys je dôveryhodným partnerom, s ktorým chceme rozvíjať ďalšiu spoluprácu.

– Marc Traver, design-manufacturing Engineering Leader

Ďalšie naše úspešné projekty