Mecasys: ITW Automotive
Case study: ITW Automotive

Insights

Spoločnosť ITW vyrába interiérové plastové komponenty pre automobilový priemysel. Ich zákazníkmi sú známe a renomované spoločnosti ako Opel, Audi či Volvo.

ITW's needs

ITW Automotive nás oslovila s potrebou vyvinúť a skonštruovať zariadenie, ktorého úlohou bude meranie a vyhodnocovanie pohybových síl zmontovaných komponentov. Vďaka tejto automatizácii sa urýchli výrobný proces a zabezpečí opakovateľnosť procesu.

Our solution

● Po oboznámení sa s požiadavkami zákazníka sme navrhli kompletnú kontrolnú stanicu pre automatizované meranie pohybových síl.

● Podľa zhotoveného návrhu sme vyrobili potrebné diely a zabezpečili 6AX robota, pneumatické, elektrické a iné komponenty.

● Celú stanicu sme následne vyrobili, zmontovali a naprogramovali jej riadiaci systém. Podľa potreby sme doladili pracovný proces.

● Hotové, plne funkčné zariadenie sme odovzdali klientovi ITW Automotive, zaškolili sme pracovníkov obsluhy i údržby nového zariadenia. Napokon sme ešte implementovali programy pre nové diely.

Our expertise

Merací systém pohybových síl: ForceSense Pro

Automatizovaný 6AX robot: RoboTech X10

Riadiaci systém: AutoMonitor Pro

"Spolupráca s ITW Automotive bola pre nás v Mecasys príležitosťou vytvoriť technologické riešenie, ktoré výrazne prispelo k efektívnosti ich výrobných procesov. Sme hrdí na naše inovatívne riešenia a schopnosť prispôsobiť sa špecifickým potrebám klienta." - Jaroslav Miklušák, CEO Mecasys

Final results

● Zavedenie automatizovanej kontrolnej stanice viedlo k výraznému zrýchleniu výrobného procesu.

● Meranie pohybových síl zabezpečuje konzistentnú kvalitu výsledných komponentov.

● Zlepšená opakovateľnosť procesu prispela k zníženiu chýb a výpadkov výroby.

 

Spolupráca s ITW Automotive predstavovala výzvu, ktorú sme úspešne zvládli vytvorením komplexného riešenia pre meranie pohybových síl. Naše technologické inovácie prispeli k efektivite, spoľahlivosti a kvalite výrobných procesov spoločnosti ITW Automotive, posúvajúc ju vpred v konkurencii v automobilovom priemysle.

 

Vyjadrenie klienta: "Automatizovaná kontrolná stanica od Mecasys nám priniesla nielen zrýchlenie výrobného procesu, ale aj presné merania pohybových síl, čo má priamy vplyv na kvalitu našich interiérových plastových komponentov. Mecasys je spoľahlivým partnerom, ktorý nám pomohol dosiahnuť vysoké štandardy v automobilovom priemysle." - Jana Novotná, Výrobný Manažér ITW Automotive

Ďalšie naše úspešné projekty