Mecasys: SAS Automotive
SAS Automotive: Strihanie plastových častí

Insights

SAS Automotive je popredný svetový dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel.

SAS Automotive’s needs

Firma SAS Automotive nás oslovila s potrebou vyvinúť, skonštruovať a implementovať strihacie zariadenie do existujúcej linky, ktorého úlohou bude automatizované vystrihávanie plastových úchytov v palubnej doske pre projekt VW, AUDI a Porsche.

Our solution

● V prvom rade sme si museli naštudovať problematiku ovládania/riadenia už existujúceho zariadenia a jeho možnosti prepojenia s nami implementovaným zariadením.

● Následne sme vytvorili 3D návrh zariadenia pre automatizované strihanie plastových úchytov a jeho umiestnenie v priestore existujúcej linky. Tento koncept sme predstavili klientovi a po jeho schválení a pripomienkovaní sme vyrobili a objednali potrebné diely zariadenia.

● Celé zariadenie sme následne zmontovali, naprogramovali a otestovali jeho funkčnosť. Následne po internom odladení prebehla implementácia zariadenia do existujúcej linky u zákazníka. Podľa potreby sme doladili pracovný proces a hotové, plne funkčné zariadenie sme odovzdali klientovi SAS Automotive.

● Pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti prevádzky sme zaškolili obsluhu a údržbu nového zariadenia.

Our expertise

Pneumatické komponety Festo

Softvér na 3D návrh: AutomaDesign3D

Riadiaci systém: Siemens control

Čo hovoríme na výsledok? Implementácia nášho montážneho zariadenia priamo do existujúcej linky zvýšila efektívnosť výroby, minimalizovala vznik nepodarkov a zásadne zvýšila bezpečnosť pracoviska, čím sme otvorili nové možnosti v oblasti implementovania našich zariadení.

- Jaroslav Miklušák, CEO Mecasys

Final results

● Zavedenie automatizovaného systému montáže prispelo k zamedzeniu vzniku nepodarkov.

● Zásadne zlepšilo bezpečnosť pracoviska.

● Celkové zrýchlenie výrobného procesu a optimalizácia pracovných postupov s použitím nového zariadenia.

Spolupráca s SAS Automotive bola pre nás v Mecasys zaujímavým projektom plným technologických výziev a inovácií. S našimi špecializovanými riešeniami sme úspešne vyriešili potreby klienta v oblasti automatizovaného strihania plastových úchytov. Sme presvedčení, že naše riešenia prinesú dlhodobé výhody v oblasti presnosti, efektivity a bezpečnosti v rámci výroby. Spolupráca s SAS Automotive je pre nás príkladom našej schopnosti prispievať k inováciam a efektívnosti v automobilovom priemysle.

Čo hovorí na výsledok klient? Spolupráca so spoločnosťou Mecasys predstavuje veľký krok vpred pre našu výrobu. Ich riešenie automatizovaného strihania priamo v montážnej linke nám umožnili optimalizovať výrobu v oblasti ergonómie, bezpečnosti a efektivity.

– Radoslav Oricheľ, plant Industrial Engineer

Ďalšie naše úspešné projekty