Mecasys: UPT
Fallstudie: UTP

Insikter

UPT är ett företag som tillverkar tankar och lådor av plast i alla storlekar och former för användning främst inom industrin.

UPT:s behov

UPT kontaktade oss med ett krav på att skapa en elcentral för ett passiveringslinjeprojekt. Växelns roll kommer att vara att leverera värmeelementen och deras reglering med avseende på temperatur och vätskenivå.

Our solution

● Förtrogenhet med passiveringslinjens funktion och projektspecifikation.

● Tillverkning av elcentral enligt uppgift.

● Installation och testning av monteringslinjen på plats.

● Överlämnande av drift- och underhållshandbok, certifikat och inledande inspektion.

Vår expertis

Programvara: elkonstruktionEPLAN Electric P8 2023

Elektroniska element: sensorer, styrenheter, skydds- och säkringselement, kopplingselement

Tillverkning av elcentraler enligt projektdokumentationen.

Final results

Vi levererade en elcentral till kunden enligt specifikationen och installerade den på passiveringslinjen.

Överlämnandet av projektet gick utan komplikationer och anläggningen fyller sin funktion.

Samarbetet med UPT var ett trevligt samarbete på hög nivå, vilket var ytterligare en intressant erfarenhet för oss inom det icke-fordonsrelaterade området.

Våra andra framgångsrika projekt