Vi kan hjelpe deg med dette

Metrologické a upínacie technológie

Metrologi og oppspenningsteknologier

Vi tar oss av alt - fra 3D-design til produksjon og montering av ferdige produkter.

automatizácia výroby

Automatisering
produksjon

Vi tilbyr komplett produksjon, montering og profesjonell justering av automatiske og halvautomatiske stasjoner,slik at du kan optimalisere produksjonen og oppnå utmerkede resultater.

Výroba presných a funkčných častí

Produksjon av presisjon
og funksjonelle deler

Vi tilbyr CNC-maskinering selv for komplekse og mellomstore deler.

Výroba a opravy nástrojov

Produksjon og reparasjon av instrumenter

Vi tilbyr reparasjon av verktøy og støpeformer, komplette tjenester knyttet til identifisering av skadede deler, 3D-målinger og reparasjoner ved hjelp av egnet teknologi.

Programovanie výskum a vývoj

Forskning og utvikling

Vi ser etter nye muligheter og utvikler markedsinnovasjoner.

Consulting

Consulting

Vi forstår oss på forretninger, maskiner og produksjon. Og vi lærer gjerne opp deg også.