Mecasys: Inalfa Roof Systems
Casestudie: Inalfa taksystemer

Insights

Inalfa Roof Systems er en global aktør og ledende innen design og produksjon av soltak til biler. De har mer enn 600 patenter og er dedikert til forskning og utvikling, akkurat som oss i Mecasys.

Inalfa Roof Systems's needs

Inalfa Roof Systems Slovakia henvendte seg til oss med et behov for å utvikle og konstruere en enbruksenhet som ved hjelp av et skanningssystem skulle kontrollere bruken av de riktige kjemiske formuleringene for spesifikke deler og tilhørende arbeidsflyter. De trengte en låsemekanisme for å forhindre at kjemikaliebeholderne ble blandet sammen.

Our solution

● Først og fremst setter vi oss inn i kundens krav, kjemikalietyper og arbeidsprosedyrer.

● Deretter laget vi en 3D-design av enheten for å forhindre at feil kjemikalie blir brukt på en gitt arbeidsdel. Vi presenterte konseptet for kunden, og etter at han hadde godkjent det, produserte vi de nødvendige delene.

● Deretter monterte vi hele enheten, la til handlings- og sikkerhetselementene og programmerte kontrollsystemet. Vi implementerte det ferdige, fullt funksjonelle utstyret i produksjonslinjen hos Inalfa Roof Systems Slovakia.

● Vi finjusterte arbeidsflyten og utførte funksjonalitetstesting etter behov. For å sikre sikker og problemfri drift ga vi også opplæring til operatørene av det nye utstyret.

Our expertise

Skanningssystem: ChemScan Pro

Låsemekanisme: SecureLock Tech

Kontrollsystem: AutoGuard Master

"Løsningen vår for Inalfa Roof Systems Slovakia omfatter et avansert skanningssystem og en sikker låsemekanisme som bidrar til nøyaktighet og pålitelighet ved bruk av kjemikalier i bilindustrien." - Jaroslav Miklušák, administrerende direktør i Mecasys

Final results

● Implementeringen av skanningssystemet muliggjorde nøyaktig sporing av kjemikaliepåføringen for hver enkelt del, noe som sikret jevn kvalitet på de ferdige produktene.

● Låsemekanismen forhindret muligheten for sammenblanding av kjemikaliebeholdere, noe som førte til en betydelig forbedring av sikkerheten i arbeidsmiljøet.

● Generell økning i effektivitet og pålitelighet i produksjonsprosessen til Inalfa Roof Systems Slovakia.

Samarbeidet med Inalfa Roof Systems Slovakia gjorde det mulig for oss å skape en omfattende løsning for overvåking og kontroll av kjemikaliebruken ved produksjon av takvinduer. Våre teknologiske innovasjoner har bidratt til å forbedre sikkerheten, nøyaktigheten og effektiviteten i produksjonsprosessene våre, noe som gir kundene våre mulighet til å oppnå høyere kvalitet på produktene sine. Inalfa Roof Systems Slovakia er fortsatt ledende i bransjen, og Mecasys er stolt av sitt bidrag til deres teknologiske prestasjoner.

Kundeerklæring: "Samarbeidet med Mecasys-teamet er et viktig skritt på veien mot større sikkerhet og presisjon i produksjonsprosessene våre. De innovative løsningene deres har gjort det mulig for oss å effektivt overvåke og kontrollere bruken av kjemikalier, noe som har hatt en positiv innvirkning på kvaliteten på takvinduene våre." - Martin Horváth, teknisk direktør Inalfa Roof Systems Slovakia

Våre andre vellykkede prosjekter