Mecasys: UPT
Case study: UTP

Insights

UPT er et selskap som produserer plasttanker og -bokser i alle størrelser og former, hovedsakelig til bruk i industrien.

UPT’s needs

UPT henvendte seg til oss med et krav om å lage en elektrisk tavle for et passiveringslinjeprosjekt. Sentralens rolle vil være å forsyne varmeelementene og regulere dem med hensyn til temperatur og væskenivå.

Our solution

● Kjennskap til passiveringslinjens funksjon og prosjektspesifikasjon.

● Produksjon av elektriske tavler i henhold til oppgaven.

● Installasjon og testing av samlebåndet på stedet.

● Overlevering av drifts- og vedlikeholdshåndbok, sertifikat og førstegangsinspeksjon.

Our expertise

Programvare: elektrisk konstruksjon EPLAN Electric P8 2023

Elektroniske elementer: sensorer, regulatorer, beskyttelses- og sikringselementer, koblingselementer for strømtilførsel

Produksjon av tavler i henhold til prosjektdokumentasjonen.

Final results

Vi leverte en elektrisk tavle til kunden i henhold til spesifikasjonene og installerte den på passiveringslinjen.

Overleveringen av prosjektet gikk uten komplikasjoner, og anlegget fyller sin rolle.

Samarbeidet med UPT var et hyggelig samarbeid på høyt nivå, noe som var nok en interessant erfaring for oss på et annet område enn bilindustrien.

Våre andre vellykkede prosjekter